Vabimo vas, da svoj simpozij, kongres, predstavitev, družabno srečanje ali poroko pripravite na stičišču lokalnih, regionalnih in planetarnih dejavnosti. V dvorani KSEVT se namreč srečujejo mednarodni strokovnjaki, poslovni partnerji, razstavljalci in sponzorji.

KSEVT je mednarodno priznana institucija za kulturalizacijo vesolja in kot taka center razumevanja človeške produkcije izven našega planeta. Od otvoritve naprej je KSEVT gostil program razstav o pionirjih človeškega delovanja v vesolju ter o umetnosti in humanistiki, ki to razumevanje omogočata. Razstavljena je bila originalna tehnologija, ki se uporablja v vesolju, od opreme Mednarodne vesoljske postaje, vesoljskih oblek, satelitov, do instrumentov, ki so že zapustili naše osončje. Predstavljamo tako slovenske kot mednarodne posameznike, umetnike, znanstvenike in inženirje.

Otvoritev KSEVT je pritegnila več kot dva tisoč obiskovalcev, izvedli smo slavje ob desetletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko skupnost, številne koncerte, gledališke predstave, simpozije, predstavitve podjetij, proizvodov, storitev in blagovnih znamk, izobraževanja, pogostitve in druge manjše dogodke.

Tudi vi ste lahko del tega.

Osrednji prostor je namenjen:
 • začasnim umetniškim razstavam,
 • kulturnim prireditvam,
 • mednarodnim kongresom in simpozijem,
 • seminarjem in delavnicam,
 • predstavitvam podjetij, proizvodov in storitev,
 • tiskovnim konferencam,
 • študijskim dejavnostim,
 • kino predstavam,
 • porokam in
 • snemanju filmskih snemalnih produkcij.
Oblika prostora:

Dvorana zaradi svoje krožne tlorisne oblike dopušča raznovrstne postavitve in opremo prostora.

Oprema prostora:
 • 300 stolov
 • 15 miz
 • premični odri
 • električni priključki
 • ozvočenje
 • brezžični in hitri internet
Kontakt/

Pišite nam na info@ksevt.eu.

Cenik najema/

Neprofitna dejavnost/ 100 €/uro
Neprofitna dejavnost/ 200 €/dan

Kulturna prireditev/ 100 €/uro
Kulturna prireditev/ 300 €/do 4 ure
Kulturna prireditev/ 500 €/dan
Kulturna prireditev zunaj objekta/ 500 €/dan

Tržna dejavnost/ 100 €/uro
Tržna dejavnost/ 500 €/do 4 ure
Tržna dejavnost/ 1.500 €/dan
Tržna dejavnost zunaj objekta/ 1.500 €/dan

Snemalni dan/ 1.500 €/dan

Cene ne vključujejo DDV.

Pravilnik najema prostora v objektu KSEVT/

Najem je možen ob predhodnem strinjanju s pravilnikom najema prostora | Najem obsega pravico do uporabe prostora – brez dodatnih storitev | Najem vključuje obratovalne stroške, kot so ogrevanje, hlajenje, ventilacija, voda in elektrika | Najemu dvorane pripada uporaba premičnih odrov, stolov in miz | Najemnik dvorane KSEVT sam poskrbi za postavitev opreme ter jo po končanem dogodku tudi sam pospravi. Najemnik poskrbi tudi za odnos večjih kosov smeti (prazne steklenice, škatle, ipd.) | Lokalni skupnosti se za potrebe izvajanja omogoči neprofitni najem dvorane KSEVT s plačilom stroškov prostora; sem se uvrščajo dogodki brez vstopnine, ki jih organizirajo vitanjska društva | Priprava prostora se začne največ dve uri pred prireditvijo, razen če je dogovorjeno drugače | Pri oglaševanju prireditve je potrebno uporabljati izraz, da se prireditev odvija v dvorani KSEVT (ne pa v Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij) | S strani najemnika mora biti določena odgovorna oseba, ki zakonsko odgovarja za morebitno nastalo škodo na predmetih ali dvorani KSEVT | Stroške najema dvorane za lokalna društva je možno poravnati z gotovino na dan dogodka ali pa po predračunu, ki mora biti poravnan en dan pred dogodkom | Direktor zavoda ima možnost odobriti popust na ceno uporabe dvorane v primeru večdnevnega najema ali posebnega poslovnega sodelovanja (sponzoriranje najemnika).

Oddaljenost/

Celje/ 30min
Maribor/ 45min
Ljubljana/ 1h
Zagreb/ 1h 50min
Trst/ 2h 10min
Dunaj/ 3h
Benetke/ 3h 30min
Pulj/ 3h 30min