Med 30. 9. in 4. 10. bo v KSEVT v Vitanju potekala razstava Slovenska vesoljska akademija, s predstavitvijo projektov nastalih v sklopu petletnega sodelovanja slovenskih organizacij z Evropsko vesoljsko agencijo. Ogledali si boste lahko satelite, opremo za komunikacijo s sateliti, uporabniške aplikacije in pogled v največje globine vesolja.

V petek 2. 10. ob 20:00 bo premiera filma Vitanje v vesolju: Sunita.

V letu 2015 se Republiki Sloveniji izteka večletni status Evropske sodelujoče države v Evropski vesoljski agenciji (ESA), hkrati pa smo pred začetkom priprav na postopek za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji. Ob tej prelomni priložnosti je KSEVT pripravil pregledno razstavo rezultatov tega sodelovanja.

Predstavljeni bodo projekti:

 • C3M
 • Center odličnosti Vesolje.SI
 • Cosylab
 • Balmar
 • Biomed
 • Inštitut Jožef Stefan
 • SkyLabs
 • Sinergise
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza Nova Gorica
 • ZRC SAZU
 • Xlab

ESA predstavlja evropska vrata v vesolje. Njena misija je oblikovanje razvoja evropskih vesoljskih kapacitet in skrb za to, da vesoljske naložbe koristijo odgovarjajo evropskim in svetovnim potrebam. Kot mednarodna organizacija združuje 22 držav članic. S skupnim usklajevanjem finančnih in intelektualnih virov lahko realizira progamske aktivnosti, ki jih posamezne članice same ne bi zmogle.

Po petdesetih letih postopne integracije ESA sestavljajo Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. Kot Evropske sodelujoče države sodelujejo še Bolgarija, Latvija, Litva, Slovaška in Slovenija. Z dogovorom o sodelovanju pa pri določenih projektih sodeluje tudi Kanada.

ESA ima v različnih državah osem osrednjih inštitucij, ki pokrivajo različne programske sklope:

 • Sedež ustanove, Pariz, Francija
 • EAC, European Astronauts Centre, Köln, Nemčija
 • ESAC, European Space Astronomy Centre, Villanueva de la Canada, Madrid, Španija
 • ESOC, European Space Operations Centre, Darmstadt, Nemčija
 • ESRIN, ESA centre for Earth Observation, Frascati, Italija
 • ESTEC, European Space Research and Technology Centre, Noordwijk, Nizozemska
 • ECSAT, European Centre for Space Applications and Telecommunications, Harwell, Združeno kraljestvo
 • ESA Redu Centre, Belgija

razstava Slovenska vesoljska akademija | 30. 9. – 4. 10. 2015 | avtor: Miha Turšič  | organizacija: Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Evropska vesoljska agencija | izvedba: Display, Emil Kričej, Milan Pogorevc | Podpora: Občina Vitanje | Sponzorji: Zlati grič d.o.o., ILLY Slovenija Espresso d.o.o., Terme Zreče in Kmetija Brečko.