Z razstavo Ikone nevidnega osvetljujemo vpliv vesoljskih raziskav na kulturo in želimo omogočiti dostop do epistemološkega razumevanja podob nevidnega.

V obdobju 2015–16 bo KSEVT v sodelovanju s strokovnjaki s področij znanosti, humanistike in umetnosti osvetljeval primere in razumevanja vprašanja: “Kako se vidi ne-vidno?” ter jih manifestiral skozi razstave in strokovna srečanja.

Osrednja razstava tematskega sklopa Vesoljski vid raziskuje ikonične podobe nevidnega, ki so nastale kot stranski produkt več kot petdesetletnega raziskovanja vesolja.

Osrednja karakteristika raziskovanja vesolja je odsotnost osebne izkušnje opazovanja. Človeška zaznava je namreč omejena na čutila, ki so se razvila za potrebe preživetja v zemeljskih pogojih, tako da z njimi neposredno ni mogoče zaznavati izvenzemeljskega prostora. Zato se je razumevanje prostora izven osebne izkušnje skozi zgodovino spreminjalo vzporedno z razvojem filozofije mišljenja, tako v znanosti kot v umetnosti.

Današnje razumevanje vesolja tako navidezno temelji predvsem na znanstvenih podatkih, pridobljenih s pomočjo znanstvenih metodologij in tehnologij. Pridobivajo se v širšem elektromagnetnem spektru, ki ga človek s svojimi čutili ni sposoben zaznati. Tudi sami astrofizikalni pojavi so tako zelo drugačni od fizikalnih pojavov na Zemlji, da se jih ne da ilustrirati z izkustvenimi prispodobami. Zato se za potrebe znanstvene vizualizacije uporablja različne reprezentacijske oblike, računalniške animacije podatkov ali algoritmov, računalniške simulacije, informacijske vizualizacije, površinske in prostorninske renderje ter kompozitne fotografije.

Toda ko se ozremo na vso to vizualno produkcijo, naletimo na niz estetskih vprašanj:

  • Kakšne so razlike med znanstveno in umetniško abstrakcijo?
  • Predvsem pa, zakaj določene podobe tako izrazito vplivajo na človeštvo?

Za razumevanje teh vprašanj je ključno razumevanje umetnosti in estetike, ki raziskujeta odnose med zaznavo in podobo ter njunim vplivom na posameznika in družbo.

Ikone nevidnegaVesoljski vid21. 3. 2015 – 31. 12. 2016⎪Avtor: Miha Turšič ⎪Strokovna sodelavka in urednica: Natalija Majsova⎪ Sodelavec: Blaž Šef⎪Produkcija: KSEVT⎪Izvedba: Altos

Medijski sponzor: MMC RTV Slovenija